01
led 13

 

Artmetal - Otakar Příhoda je soukromá umělecká slévárna s dílnou a atelierem v Praze.

V roce 2013 dovrším padesát let činnosti v oboru odlévání uměleckých děl do bronzu, nyní technologií vytavitelného modelu tzv. na ztracený vosk, kterou jsme koncem šedesátých let minulého století zaváděli v Československu. Specializujeme se na individuální zakázky, kde můžeme v celé šíři uplatnit součinnost mezi uměleckými řemesly a autory.

Zajišťujeme úplný servis v oborech štukatér, umělecký kovolijec, cizelér – patinér, včetně sochařské práce při zvětšování soch. Pro výrobu pamětních desek zajistíme grafické zpracování a výrobu modelů pro odlití. Odléváme artefakty od komorní plastiky až po monumentální skulptury do veřejného prostoru. Naše výrobky můžete spatřit na mnohých místech jak v České republice, tak např. v Německu, Slovensku, Švýcarsku a jinde.